Výroba speciálních komponent

 

Venturi dýza

 

Součástí naší produkce je i výroba Venturi dýzy.

 

Venturi dýza je součástkou, jež zajišťuje optimální promíchání a jemnou dispergaci plynu v kapalině. Během tohoto procesu dochází k vytvoření drobných bublinek, jež se snáze v kapalině rozpustí. Konzistence směsi přímo za Venturi dýzou se rovná jemné pěně. Po 10 –20 metrech rozpustné dráhy dojde k úplnému rozpuštění plynů, v závislosti na aktuálních tlakových a teplotních poměrech.

 

Použití:

Nejužívanějšími aplikacemi, kde Venturi dýza nalézá uplatnění, je v potravinářském průmyslu při sycení nápojů a v biotechnologiích pro aeraci fermentorů.

Venturi dýza
© 2011  |  Centec automatika, s.r.o.  |  Pekařská 8/601, 155 00 Praha 5  |  +420 257 084 111  |  www.centec.cz