Přehled portfolia a propagační materiály

Na této stránce nalznete podsekce pro jednotlivé okruhy zaměření přístrojů zn. Büchi.
 
Další informace naleznete na webových stránkách výrobce www.buchi.com nebo nás neváhejte kontaktovat osobně.
 
Rádi Vám poskytneme více informací o produktech Büchi, projednáme s Vámi možná technická řešení nebo konzultujeme další technicko-obchodní záležitosti.
 
Propagační materiály, podrobná specifikace a technická data jsou uvedena a k dispozici ke stažení u každého jednotlivého okruhu zaměření.
 
 
© 2011  |  Centec s.r.o.  |  Pekařská 8/601, 155 00 Praha 5  |  +420 257 084 111  |  www.centec.cz