DGS

Modulární systém odplynění vody

 • systém založený na membránové technice odstranění O2, CO2, případně N2 při nízké spotřebě energie
 • systém vyžaduje méně vytěsňovacího plynu (CO2, event. N2) ve srovnání s jinými systémy
 • nevyžaduje použití odstředivých čerpadel
 • systém dosahuje plné účinnosti po velice krátké době po uvedení do provozu
 • celková kapacita zařízení může být kdykoliv dodatečně znásobena přidáním dalších modulů

Technická data:
new DGS modulární systém pro odplynění 1.png
 • výkon: 10 – 1500 hl/h
 • zbytkový kyslík: 0,05 – 0,01 ppm (speciální úprava)
 • spotřeba CO2/N2: 0,4 kg CO2 / 10 hl vody
 • provozní teploty: 0 - +45°C (CIP max. 85°C)
 • provozní tlaky: 1 – 8 bar
 • materiály: AISI 304 (1.4301) / polypropylén, jiné na přání

Volitelně:
 • sterilní filtr
 • UV – dezinfekce
 • měření rozpuštěného kyslíku
 • předkarbonizace
 • chladič
 • montážní servisní souprava  
                
Schéma DGS
Schéma DGS
© 2011  |  Centec automatika, s.r.o.  |  Pekařská 8/601, 155 00 Praha 5  |  +420 257 084 111  |  www.centec.cz