Prodej a servis laboratorní techniky

Společnost Centec spol., s.r.o. se jednou z divizí zabývá také prodejní a servisní činností měřící a regulační techniky.

Největší doménou této laboratorní sekce je výhradní zastoupení firmy Lauda, která se zabývá zejména prodejem a servisem vodních lázní, laboratorních termostatů, kryomatů a dále poloprovozními až provozními systémy chlazení.
Nedílnou součast této sekce tvoří prodej a servis zařízení značky Buchi, která se specializuje na rotační vakuové odparky, destilační a rozkladné jednotky.
© 2011  |  Centec automatika, s.r.o.  |  Pekařská 8/601, 155 00 Praha 5  |  +420 257 084 111  |  www.centec.cz