Senzory

Společnost Centec, spol. s r.o. se zabývá vývojem a výrobou senzorů, přístrojové techniky a provozních technologií, prodejem a servisem měřicí a regulační techniky, vybavením laboratoří. Z počátku se tato firma specializovala na měření fyzikálních vlastností kapalin např. rychlost zvuku, hustota, viskozita, tlak, teplota apod. Výsledkem činnosti byl prodej laboratorních přístrojů a senzorů pro průmyslové využití. Během 17 let tak vznikla významná firma, která samostatně vyvíjí, projektuje a vyrábí měřící senzory a zařízení, které se exportují do celého světa.

Centec dodává senzory pro vysoce přesné měření / stanovení 

měření2

v laboratoři a v provozu.

Pokud je to možné, používáme identické principy měření v laboratoři i v provozu. To zaručuje přenosné

a souhlasné hodnoty.

© 2011  |  Centec automatika, s.r.o.  |  Pekařská 8/601, 155 00 Praha 5  |  +420 257 084 111  |  www.centec.cz