Elektrodeionizace a ultrafiltrace

Elektrodeionizace (EDI) 

  • pro přípravu vysoce čisté vody
  • kontinuální elektrochemická demineralizace
  • toto tařízení je kombinací iontoměniče a elektro-dialýzy
  • tento systém je používán jako následný krok po reversní osmose pro odstranění residuí minerálů
  • vysoce demineralizovaná voda dosahuje hodnot vodivosti kolem 0,06 µS/cm
 

Ultrafiltrace (UF)

  • pro odstranění endotoxínů a pyrogenů 
Ultrafiltrace
Ultrafiltrace
© 2011  |  Centec automatika, s.r.o.  |  Pekařská 8/601, 155 00 Praha 5  |  +420 257 084 111  |  www.centec.cz