Nanofiltrace / reversní osmósa

  • reverzní osmóza je založena na principu působení externího tlaku, který musí být vyšší, než osmotický tlak solného roztoku
  • tok vody přes semipermeabilní membránu je opačný než chemická rovnováha, a to z prostředí o vyšší koncentraci do prostředí s nižší 
Nanofiltrace - Reverzní osmóza
Nanofiltrace - Reverzní osmóza
© 2011  |  Centec automatika, s.r.o.  |  Pekařská 8/601, 155 00 Praha 5  |  +420 257 084 111  |  www.centec.cz