DeGas

Systém odplynění vody pomocí kolony

 • automatický systém pro odplynění vody pomocí stripování jiným plynem, obvykle CO2 či N2
 • pro efektivní odstranění kyslíku je voda předehřáta na 72 – 106 °C a následně stripována plynem.
  new DeGas – odplynění pomocí stripovací kolony 1.png

Technická data:
 • výkon: 50 – 1500 hl/h              
 • zbytkový kyslík: < 10 ppb (speciální úprava)
 • spotřeba CO2/N2: 0,7 kg CO2 / 10 hl vody
 • provozní teploty: 10 - +72°C (CIP max. 125°C)
 • provozní tlaky: 0 – 8 bar
 • materiály: nerezavějící ocel 1.4404 nebo podobná, jiné na přání
 • jmenovitý průměr: DN 25 – DN 150

Volitelně:
 • horký deaerační systém
 • měření rozpuštěného kyslíku
 • předkarbonizace
 • chladič odplyněné vody
 • montážní servisní sada 
Schéma DeGas
Schéma DeGas
© 2011  |  Centec s.r.o.  |  Pekařská 8/601, 155 00 Praha 5  |  +420 257 084 111  |  www.centec.cz