Úpravy vody

Firma Centec se zabývá úpravami vody ze stávajících zdrojů tak, aby upravená voda měla nejlepší kvalitu a splňovala všechny požadavky i náročných zákazníků. K tomuto účelu využíváme všech důležitých technologií úpravy vody. 
Přicházíme s kompletním řešením úpravy vody, kde je třeba celý systém řešit individuálně. Od konzultace se zákazníkem a zjištění prvotních informací, přes výběr nejvhodnější technologie úpravy vody, až po zajištění optimální technické úrovně a hospodárnosti úpravy vody.

Technologický postup úpravy vody realizovaný firmou Centec: 

  • Písková a vícevrstvá filtrace

-   tento proces slouží k odstranění železa a magnesia z vody

-   jedná se o kontinuální proces s automatickým zpětným proplachem

 

  • Filtrace přes aktivní uhlí

-   proces pomocí kterého dochází odstranění chlóru z vody a dalších organických nečistot, anorganických chemikálií,

    pesticidů a herbicidů

 

  • Úprava vody pomocí ionexů

-   jde o proces změkčení vody, demineralizace a odstranění nitrátů, zabránění tvorby vodního kamene

-   jedná se o plně automatické zařízení

 

  • Nano filtrace/ reverzní osmóza

-   principem těchto technologií je technologie membránové separace, která je tak schopna za určitých podmínek zachytit

    ionty solí

 

  • Elektrodeionizace/ ultrafiltrace

-   metoda sloužící pro přípravu vysoce čisté vody

-   jedná se o kombinaci iontoměniče a elektro-dialýzy

-   tento systém se vkládá jako následný krok po reverzní osmóze pro odstranění reziduí minerálů, endotoxínů a pyrogenů

 

schéma-upravy vody-web.jpg
© 2011  |  Centec s.r.o.  |  Pekařská 8/601, 155 00 Praha 5  |  +420 257 084 111  |  www.centec.cz