Soft Drink Mixer

  • zařízení pro kontinuální výrobu nealkoholických nápojů
  • zařízení je složeno z na sebe navazující technologie odplynění vody, mísení se sirupem a sycení
  • zařízení lze zařadit bezprostředně před plnič
  • za zařízení je vhodné umístit vyrovnávací tank pro vykrývání výkyvů v chodu navazujícího plniče

Rozsah měření/kontroly:

  • extrakt:         0 – 80 °Brix ±0,03 °Brix
  • CO2:               0 – 10 g/l ±0,05 g/l
Zařízení lze konstruovat i pro mísení alkoholických nápojů a drinků.
 
           Soft drink mixer.jpg
© 2011  |  Centec automatika, s.r.o.  |  Pekařská 8/601, 155 00 Praha 5  |  +420 257 084 111  |  www.centec.cz