Měření viability kvasnic

Yeast Monitor 720

  • provozní analyzátor kvasnic
  • přístroj založený na měření konduktivity a odporu živých buněk
  • měření v:  % živých buněk 
  •                    počet živých buněk / mililitr
  • uživatelské kalibrace
  • využití při kontrole kvašení, zakvášení
  • kontrola vitality násadních kvasnic, kontrola propagace
  • řízení propagace, řízení kvasnicového hospodářství
aber
© 2011  |  Centec automatika, s.r.o.  |  Pekařská 8/601, 155 00 Praha 5  |  +420 257 084 111  |  www.centec.cz