Výhradní zastoupení firmy LAUDA pro Slovensko

Jsme v ČR jedinými výhradními zástupci německé firmy LAUDA, která se zabývá laboratorní a průmyslovou technikou – různými termostatickými jednotkami pro ohřev a chlazení s vysokou teplotní stabilitou, průmyslovým chlazením a dále specifickou měřicí technikou pro viskozimetrii a tenziometrii. Od 1.1. 2012 jsme získali výhradní zastoupení firmy LAUDA také pro Slovensko.
© 2011  |  Centec automatika, s.r.o.  |  Pekařská 8/601, 155 00 Praha 5  |  +420 257 084 111  |  www.centec.cz